Team

Sandra Krönner

Organisationsbegleitung;

Facilitation, Personal Coaching

Bernhard Krönner

Projekt Management & Agiles Projekt Coaching

Katrin Eckert

Mediation Coaching
Teamentwicklung

Boris Jörgens

Führungskräftetrainer
Managementcoach

Clara Venjakob

Training Coaching
Burn-Out-Beratung

Malte Stock

Business Coach & Trainer

Tanja Guntrum

Kreativität im Training
Kunst

Julia Mulzer

Mediation Coaching
Training  Prozessbegleitung